Make your own free website on Tripod.com
HET BOMHAAKSYSTEEM

Aan dit systeem werden de bommen vastgemaakt waarna alles in het bommenruim van het vliegtuig geplaatst werd. Bij het bombarderen kon men de bommen zowel elektrisch als (bij defect) mechanisch afwerpen.