Make your own free website on Tripod.com
DE CUTTER


tekening van de cutter

De cutters waren in de vleugels gemonteerd. Zij dienden om staalkabels, welke door de duitsers aan balonnen opgelaten waren of in de lucht geschoten werden, door te kappen.
Op de foto's zijn de cutters omcirkeld. De groenomcirkelde cutter kapt langs beide kanten.