Make your own free website on Tripod.com

bekijk het/look at the
MONUMENT


zo zag het er eerst uit
toen stond er nog niets


the place without monument

VISIT/BEZOEK WENDY PICKFORD 4/5/01

bekijk de/look at the
TENTOONSTELLING
EXHIBITION


ingang tentoonstelling


21 dec 1942--de bemanning--de berging--het vliegtuig
de duitse schutter--enkele verhalen--gevonden voorwerpen-- diverse contacten