Make your own free website on Tripod.com

De tentoonstelling
The exhibition


opening tentoonstelling

opening exhibition

pit van Lancaster JI-C

pit of Lancaster JI-C


lunch aangeboden door de lokale Radio Data

lunch offered by the local Radio Data

Lancaster DX-P keert terug naar huis,

wrakstukken worden overhandigd aan Wing Commander "Kiwi" O'Meegan van het 57 Sqn

Lancaster DX-P returns home,
Wing Commander "Kiwi" O'Meegan of 57 Sqn
accepting the artefacts

bedankingswoord van Jef Pickford uit naam van de familie Pickford

address of Jef, son of Sgt. Pickford


bezoek aan de graven

visit at the cemetry

de families Pickford en Mulholland

the families Pickford and Mulholland

het 57 Sqn brengt een laatste groet aan de 21 gesneuvelden van het Bomber Command

57 Sqn greets the 21 lost men who served Bomber Command

BAHA groet de gesneuveldenvan het 57 Sqn

BAHA greets the victims of 57 Sqn


Schepen Van Hasevelde, de families Pickford en Mulholland, leden van BAHA en Wing Commander
"Kiwi" O'Meegan van het 57 Sqn

Aldeman Van Hasevelde, the families Pickford en Mulholland, members of BAHA and Wing Commander "Kiwi" O'Meegan of 57 Sqn

ga naar het monument -
-go to monument


21 dec 1942--de bemanning--de berging--het vliegtuig
de duitse schutter--enkele verhalen--gevonden voorwerpen-- diverse contacten